loader image
PixelPanda.dk ApS | +45 42 33 63 98 | info@pixelpanda.dk | CVR: 39647672 

Betingelser for samarbejde

privatlivs-politik

PixelPanda.dk ApS databeskyttelse er en tillidssag og for os er din tillid vigtig. For at du kan føle dig sikker, når du besøger vores hjemmeside, overholder vi de lovmæssige bestemmelser ved behandlingen af dine personfølsomme oplysninger.

Vi vil gerne informere dig om:

  • Vores indsamling og anvendelse af data,
  • Hvilke oplysninger om dig der indsamles på vores hjemmeside
  • Om hvilke af disse data vi behandler og på hvilke måder
  • Hvem du kan henvende dig til ved eventuelle spørgsmål.
1. ANSVARLIGE FIRMA
2. PERSONOPLYSNINGER
3. COOKIES
4. WEBANALYSE
5. SIKKERHED
1. ANSVARLIGE FIRMA

PixelPanda.dk ApS
Cvr.nr.: 39647672
Mail: info@pixelpanda.dk

Du kan til enhver tid modtage gratis information om de oplysninger, som vi har gemt om dig. Du kan også til enhver tid gøre din ret til sletning af dine oplysninger gældende.

Hvis du har spørgsmål eller helt eller delvist vil gøre indsigelse mod vores indsamling, behandling eller anvendelse af dine oplysninger så kan du fremsende din indsigelse til os via mail, brev eller via. telefonisk henvendelse.

2. PERSONOPLYSNINGER

2.1 Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Dette sker f.eks. når du udfylder vores kontaktformular med henblik på at blive kontaktet af én af vores medarbejdere.

Endvidere indsamler og behandler vi typisk følgende oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på.

I det omfang du udfylder vores kontaktformular og dermed giver eksplicit samtykke hertil behandler vi desuden: Navn, telefonnummer og e-mail.

2.2 Formål
pixelpanda.dk indsamler oplysninger om dig på to måder:

  • Ved brug af cookies
  • Ved at du selv afgiver oplysninger

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig. Endvidere bruges oplysningerne til at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at blive kontaktet af én af vores medarbejdere.

3. COOKIES

3.1 Hvad er en cookie
”Cookies” er en tekstfil, som gemmes på din webbrowser (f.eks. Firefox, Safari eller lignende) med det formål at genkende browseren, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra, men internettet husker dine præferencer. Første gang du besøger vores hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies.

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

3.2 Hvad bruger pixelpanda.dk cookies til?
Cookies er med til at fortælle pixelpanda.dk om dit besøg og din adfærd på vores hjemmeside. For at fastlægge hvem der besøger vores hjemmeside, der bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker.

Her indsamler vi informationer om hvornår og hvor lang tid, du besøger vores hjemmeside, hvilke undersider du er inde på og om din computer har besøgt os før samt hvilken browser og styresystem du bruger.

3.3.1 Pixel Panda session cookies

3.3.2 Hvilke cookies anvender pixelpanda.dk og hvor længe opbevares de?
De fleste cookies, der anvendes af pixelpanda.dk, slettes automatisk igen efter afslutningen af din browser-session. Dette er såkaldte session-cookies.

Derudover anvender vi cookies, som forbliver på din harddisk. Levetiden for disse cookies er fra 1 måned og op til 10 år, efter udløbet af perioden slettes de automatisk.

Alle cookies der anvendes er udelukkende pseudonyme oplysninger. Dette betyder, at der ved aktivering af en cookie tildeles et identifikationsnummer, dvs. således at dit navn, din IP-adresse eller lignende data, som kunne muliggøre en direkte tilordning til dig ikke foretages.

3.3.3 Retargeting
pixelpanda.dk bruger retargeting. Retargeting teknologien bruges til at udforme internettilbud og annoncer, så det er mere interessant for dig.

Retargeting muliggør en mere brugertilpasset, interesserelateret annoncering. Visningen af disse annoncer kan f.eks. finde sted på vores partners sider, og dette sker på basis af en cookie-teknologi og en analyse af den hidtidige brugeradfærd. Hele annonceringer sker fuldkommen i pseudonym form, dvs. dette ikke kan relateres direkte til dig.

Retargeting og dataindsamling via tredjepart til bannerannoncering:

  • Google
  • Facebook

3.3.4 Hvordan undgår du cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, så kan du blokere for alle cookies eller slette eksisterende cookies fra din harddisk.

3. WEBANALYSE

For at kunne forbedre og optimere vores annoncering, anvender vi såkaldte tracking-teknologier. Til dette formål anvender vi Google Analytics.

Google Analytics henhører under Google Inc. Google Analytics muliggør en analyse af din brug af pixelpanda.dk, som f.eks. cookies der gemmes på din computerenhed. Disse genererede informationer overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der.

Forinden informationen overføres, foretages der en IP-anonymisering og denne anonymiserede IP-adresse der fremsendes fra din browser sammenføres ikke med andre data hos Google.

Du kan hindre registreringen af de oplysninger, der genereres af denne cookie hos Google, ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk

5. SIKKERHED

Vi har truffet tekniske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver fortabt, offentliggjort, misbrugt eller på anden måde kommer til uvedkommendes kendskab.

6. Ansvarsfraskrivelse

6.1 Pixel Panda IVS kan ikke pålægges ansvar for det af kunden tilsendte materiale. Det er således kundens eget ansvar at sørge for, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret, og at kunden er berettiget til at bruge materialet.

6.2 Pixel Panda IVS kan ikke drages til ansvar i noget tilfælde for indirekte tab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, følgeskader og/eller avancetab kunden måtte lide som følge af kundens misligholdelse af sine forpligtigelser over for tredjemand samt tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og omsætning.

6.3 Kundens erstatningskrav over for Pixel Panda IVS kan under ingen omstændigheder overstige 25% af projektets samlede pris eller summen af kundens betalinger for de seneste 6 måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftalerne i henhold til den indgåede aftale. Det samme gælder ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden har ansvaret for, og som er foretaget af Pixel Panda IVS . Retter en registreret et erstatningskrav direkte mod Pixel Panda IVS , har Pixel Panda IVS desuden ret til at søge regres, således at Pixel Panda IVS i intet tilfælde betaler erstatning i videre omfang end angivet.

6.4 Pixel Panda IVS kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har nedetid som følge af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaets og de tilhørende plugins.

6.5 Såfremt en hjemmeside eller webshop lavet af Pixel Panda IVS skal lanceres og erstattes med det eksisterende indhold på et webhotel kan Pixel Panda IVS ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Ydermere kan der opstå nedetid i forbindelse med redeligeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Pixel Panda IVS heller kan stilles til ansvar for.

6.6 Såfremt Pixel Panda IVS har fået til opgave at udbedre fejl, lave nye ting eller generelle ændringer på en hjemmeside eller webshop kan Pixel Panda IVS ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl såsom kompatibilitets problemer med plugins eller browsere. Derudover påhviler det kunden at have backup.

6.7 Pixel Panda IVS kan ikke drages til ansvar ved faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google ved udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop samt implementeringen/lanceringen heraf hverken før, under eller efter.

6.8 Pixel Panda IVS kan ikke drages til ansvar såfremt de er behjælpelige med juridisk vejledning. Vi rekommandere altid at gå til en fagkyndig ved juridske ting.

6.9 Pixel Panda IVS kan ikke drages til ansvar såfremt hjemmesiden hackes eller der af anden art kommer uautoriserede ind på hjemmesiden. Foranstaltningsprodukter imod hacking kan tilkøbes igennem Pixel Panda IVS.

6.10 Såfremt Pixel Panda IVS byder ind på et projekt eller opgave, som det viser sig ikke kan laves forholder Pixel Panda IVS sig retten til, at kunne annullere aftalen, eller den del af opgaven som ikke kan laves, og tilbagebetale det betalte, eller del af, beløb til kunden.

7. Hosting

7.1 Hosting indebærer at Pixel Panda IVS , igennem deres leverandør, kan tilbyde kunden et webhotel hvorpå kundens hjemmeside kan være tilgængelig. Når kunden køber et webhotel gennem Pixel Panda IVS , er Pixel Panda IVS databehandler for kunden. Se hertil vores databehandleraftale.

7.2 Størrelsen på webhotellet afhænger af, hvilken pakke kunden har købt. Der er ved ethvert webhotel sat en begrænsning på i form af pladsforbrug, trafik samt processer.

7.3 Der garanteres ikke nogle specifikke oppetider for kundens hjemmeside, og Pixel Panda IVS kan ikke drages til ansvar for nedetider som skyldes tredjemands forhold. Lider kunden et økonomisk tab kan erstatningskravet mod Pixel Panda IVS ikke overstige det i pkt. 6.3. aftalte.

7.4 Pixel Panda IVS forbeholder sig retten til, at måtte sætte en kundens webhotel på pause, såfremt det kan påvises, at kunden eller dens hjemmeside udgør en skadevoldende adfærd på serveren herunder – men ikke begrænset til – udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software som giver uvedkommende adgang. Adgangen vil være på pause, indtil problemet er fejlfundet og løst af kunden.

8. Vedligeholdelse

8.1 Pixel Panda IVS hjælper kunden med at vedligeholde hjemmesiden således, at den er opdateret med nyeste version af plugins af sikkerhedshensyn. Ydermere indbefatter aftalen at kunden kan modtage support over telefon og mail ved spørgsmål omkring deres hjemmeside samt indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på eksisterende sider ift. aftalte ordrebekræftelse i pkt. 4.1.

8.2 Pixel Panda IVS hjælper med at ændre kundens tekster og billeder på eksisterende sider. Kunden fremsender rettelserne til Pixel Panda IVS på mail med det nye materiale. Pixel Panda IVS ændre ikke i hjemmesidens opsætning, indstillinger, layout, menu struktur eller opretter nye sider. Ændring og oprettelse af produkter og produktkategorier er ej heller inkluderet.

8.3 Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så længe der ikke opstår kompatibilitet problemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.

8.4 Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men Pixel Panda IVS bestræber sig på, at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden.

8.5 Pixel Panda IVS bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden eller eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af kunden faktureres særskilt.

8.6 I forlængelse af pkt. 8.5 bestræber Pixel Panda IVS sig på, at udbedre eventuelle fejl forårsaget af 3. part herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af 3. part faktureres særskilt.

9. Online markedsføring

9.1 Pixel Panda IVS bistår kunden med at opnå et potentielt øget salg på internettet ved brug af værktøjerne Google Adwords, sociale medier og søgemaskineoptimering. Pixel Panda IVS bestræber at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det på forhånd aftalte budget.

9.2 Der stilles ingen garanti for specifikke resultater.

9.3 Normalt afregnes omkostninger til det specifikke medie mellem kunden og mediet. I visse situationer vil omkostninger til visse sociale medier medregnes mellem mediet og Pixel Panda IVS af praktiske årsager. Dette beløb viderefaktureres til kunden til det selvsamme beløb. Se 10.6

10. Betaling

10.1 Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.

10.2 Faktura vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist

10.3 Betaling for Pixel Panda IVS ydelser i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i to rater: Første halvdel forefalder til betaling ved igangsættelse af projektet. Anden halvdel forefalder til betaling ved overdragelse af hjemmesiden eller den nominerede tid. Se pkt. 4.1 og 4.2

10.4 Der vil ved opgaver såsom grafik, webudvikling, ekstra funktioner mm. blive faktureret ved opgavens start.

10.5 Betaling af samarbejdsaftaler skal forudbetales jf. pkt.11.2

10.6 Ved Pixel Panda IVS ’ fakturering for medier jf. pkt. 9.3. skal betalingen ske forud til Pixel Panda IVS.

10.7 Alt arbejde fra Pixel Panda IVS vil først blive igangsat, når betaling for arbejdet er modtaget.

10.8 Har kunden indgået en samarbejdsaftale med Pixel Panda IVS vil det fremgå af tilbuddet, hvor lang tid der faktureres for. Som udgangspunkt faktureres vedligeholdelse og webhotel 12 måneder ad gangen og online markedsføring 3 måneder ad gangen.

10.9 Ekstra arbejde faktureres ved 600 DKK + moms pr. time.

10.10 Såfremt der ikke sker rettidig betaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler. Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved Pixel Panda IVS har ret til at stoppe opgavens udførsel, sætte eventuelle services på hold samt fakturer udestående beløb.

10.11 Bistand til kunden i henhold til databehandleraftalen faktureres efter timepris under pkt.

11. Bindingsperiode samt opsigelse

11.1 Der er som udgangspunkt ingen bindingsperiode for de løbende samarbejdsaftaler, dog bindes kunden for den forudbetalte periode jf. pkt. 10.8.

11.2 Enhver samarbejdsaftale kan frit opsiges af begge parter skriftligt med 3 måneds varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag, eller med en 3. måneds varsel frem til ny betalingsperiode jf. pkt. 10.8 og 11.1.

11.3 Opsigelse skal ske skriftligt til info@pixelpanda.dk for frigørende virkning.

12. Andet

12.1 Pixel Panda IVS er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

13. Ændringer

13.1 Pixel Panda IVS er berettiget til at ændre i forretningsbetingelserne såfremt, at der opstår ændringer i markedsforhold eller andet. Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

14. Force majeure

14.1 Hverken Pixel Panda IVS eller kunden skal i henhold til nærværende betingelser anses for ansvarlige over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have indgået eller overvundet, herunder nøglepersoners sygdom eller død.

14.2 Pixel Panda IVS er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold udenfor Pixel Panda IVS kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelse, kabelbrud, brand, krig, strejke, lockout, herunder strejke og lockout hos Pixel Panda IVS eller dets underleverandører.

15. Værneting

15.1 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser vil blive afgjort efter dansk ret med værneting i Aarhus Byret.

Atlando Esports
Dagtilbud Skovby Stjær Logo
Sweatclean Webshop
Balance People logo
Dansk Breton Klub
Fløng Esport logo

visuelle identiteter som vi har samarbejdet med 

+45 42 33 63 98 / kontakt@pixelpanda.dk

SKAL din forretning boostes
grafisk & teknisk?

TILBUD PÅ DIGITALT PRODUKT → 

Med en visuel identitet lavet af PixelPanda.dk ApS kan din virksomhed med garanti få et stærkere brand image & skille sig ud fra mængden. Det unikke ved netop din virksomhed formår vi at visualisere på en kreativ & enkel måde. Skal vi bygge kreativt sammen?

TIlmeld nyhedsbrev

Nyheder og updates omkring digitale medier.
*Der kan forventes 1stk. mail pr. måned.

pixelpanda.dk aps
© Alle rettigheder forbeholdt | PixelPanda.dk ApS
 +45 4233 6398 | info@pixelpanda.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram